افزایش نرخ رشد متوسط روزانه مبتلا به ویروس کووید-19 در کشور از 1.32 درصد به 1.4 درصد در 10 روز اخیر

به گزارش علی آباد جدید، سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 نشان می دهد که رشد متوسط روزانه مبتلایان به ویروس کووید-19 در دنیا از 2.96 درصد در ده روز نخست اردیبهشت به 2.65 درصد در 10 روز دوم کاهش یافته است.

افزایش نرخ رشد متوسط روزانه مبتلا به ویروس کووید-19 در کشور از 1.32 درصد به 1.4 درصد در 10 روز اخیر

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که میزان رشد متوسط روزانه مبتلایان ویروس کووید-19 در دنیا از 2.96 درصد در ده روز نخست اردیبهشت به 2.65 درصد در 10 روز دوم اردیبهشت (11 الی 20 اردیبهشت) کاهش یافته است.

دهقانی گفت: این در حالی است که در کشور میزان رشد متوسط روزانه در همین بازه زمانی از 1.32 درصد به 1.4 درصد افزایش یافته است. متوسط نرخ رشد ویروس در کشور در دهه دوم فروردین ماه 5.37 درصد بود که در دهه سوم همین ماه به 2.45 درصد کاهش یافت و با توجه به کاهش آن در دهه اول اردیبهشت به 1.32 درصد، انتظار می رفت این فرایند کاهشی به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه فرایند رشد متوسط روزانه سایر کشورها در همین بازه زمانی کاهشی بوده است، ادامه این فرایند برای کشور نگران کننده است. برای سایر کشورها تحلیل های آماری قبل حاکی از ادامه فرایند کاهشی رشد انتشار ویروس در بازه زمانی مشابه بوده است. کشورهای آمریکا از 3.38 درصد به 2.55 درصد، استرالیا از 1.78 درصد به 1.12 درصد، انگلیس از 3.25 درصد به 2.87 درصد و ایتالیا از 1.3 درصد به 0.73 درصد کاهش یافته است. میزان بهبود یافتگان کشور در این ده روز ثابت و برابر با 80 درصد بوده و از این نظر بعد از کشور چین با میزان بهبود یافته 94.27 درصد و آلمان با 84 درصد سومین کشور دنیاست. میزان متوسط بهبودی در دنیا در ده روز اخیر از 31.4 درصد به 35.68 درصد افزایش یافته است.

پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در خصوص ویروس کووید -19 و کمک به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری دنیای، سامانه نماگرکووید -19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشرشده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به شرایط انتشار بیماری بر اساس نقشه دنیای از شرایط همه گیری بیماری کووید -19 بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.gov.ir/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC) https://www.isc.gov.ir)) در دسترس می باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در ماه گذشته با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت دنیای (Chatham House) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (https://developing8.org/) قرار گرفت.

دهقانی گفت: در حال حاضر حدود 9043 مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید -19 در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران واقع شده است و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای چین، آمریکا و انگلیس به ترتیب با 1555، 1332و 635 مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و استرالیا به ترتیب در جایگاه بعد هستند. ضمناًً جمهوری اسلامی ایران با 129 مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق در خصوص ویروس کووید -19 دارد.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در این سامانه همچنین مجموعه ای از دستورالعمل ها و پروتکل های صادر شده توسط سازمان های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت دنیای (WHO) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید - 19 واقع شده است که می تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. کلیه نتایج و آمار در سامانه کووید -19 به همراه تحلیل مربوط به کشورهای مطرح دنیا، متوسط نرخ رشد روزانه در بازه های زمانی مختلف، درصد بهبود یافته ها و نیز درصد فوت شده ها در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول را از اینجا ببینید.

وی افزود: آخرین اطلاعات موجود در این سامانه نشان می دهد که در طول دهه اخیر از 11 اردیبهشت الی 20 اردیبهشت (30 فوریه الی 9 مه سال 2020) تعداد کل مبتلایان در دنیا از 3218183 مورد به 4178154 مورد افزایش یافته و بنابراین متوسط رشد روزانه بیماری دنیا برابر با 2.65 درصد می باشد. ضمناًً میزان رشد متوسط روزانه بیماری دنیا دردهه دوم فروردین (11 الی 20 فروردین) برابر با 8.64 درصد، دهه سوم فروردین (21 الی 30 فروردین) برابر با 4.72 درصد و در دهه اول اردیبهشت برابر با 2.96 درصد بود. بررسی ها نشان می دهد که در دهه دوم اردیبهشت متوسط بهبود یافتگان دنیا از 31.41 درصد به 35.65 درصد افزایش و نیز میزان فوتی ها از 7.1 درصد به 6.8 درصد کاهش یافته است.

دهقانی گفت: بررسی آمار رسمی حاکی از کاهش مستمر متوسط نرخ رشد روزانه انتشار بیماری در ایران در دو ماه اخیر بوده است. در حالی که میزان رشد متوسط روزانه در کشور در ماه اول یعنی از 10 اسفند الی 10 فروردین برابر با 16.55 درصد بود این میزان در ماه دوم یعنی از 11 فروردین ماه الی 10 اردیبهشت ماه به 3 درصد کاهش یافته بود.

وی گفت: محاسبه میزان متوسط رشد روزانه در بازه های ده روزه نشان می دهد که در دهه دوم فروردین (11 الی 20 فروردین) میزان رشد متوسط روزانه برابر با 5.37 درصد و در دهه سوم فروردین (21 الی 30 فروردین) برابر با 2.45 درصد و در دهه اول اردیبهشت (31 فروردین الی 10 اردیبهشت) به 1.37 درصد تنزل داشته ولی متاسفانه این میزان در دهه دوم اردیبهشت (11 الی 20 اردیبهشت) به 1.4 درصد افزایش یافته است.

سرپرست ISC گفت: کشورهای چین با میزان بهبود یافته 94.27 درصد، آلمان با 84 درصد، ایران با 80 درصد، ترکیه با 66.85 درصد و اسپانیا با 66.67 درصد بالاترین نرخ بهبود یافتگان را داشته اند. همچنین درصد فوت شدگان کشور از 6.37 درصد به 6.18 درصد کاهش یافته که کماکان کمتر از متوسط دنیا (6.8 درصد) است. کشورهای فرانسه و انگلیس به ترتیب با 14.91 درصد و 14.15 درصد بالاترین میزان درصد فوت شدگان را دارند.

وی افزود: تحلیل آمار موجود در سامانه نماگرکووید -19 ISC نشان می دهد که کاهش درصد متوسط نرخ رشد روزانه تقریباً برای همه کشورهای مطرح دنیا وجود داشته و بخصوص میزان فوق در 12 کشور مورد مطالعه کاهش محسوسی داشته است. به طور خاص نرخ متوسط رشد روزانه ابتلا ویروس در دهه اول اردیبهشت نسبت به دهه دوم اردیبهشت کشورهای آمریکا به ترتیب از 3.38 به 2.55 درصد، اسپانیا از 1.78 به 1.12 درصد، انگلیس از 3.25 به 2.87 درصد، ایتالیا از 1.3 به 0.74 درصد، روسیه از 8.77 به 7.76 درصد، فرانسه از 0.86 به 0.62 درصد، آلمان از 1.04 به 0.63 درصد، برزیل از 7.46 به 7.45 درصد، ترکیه از 3.15 به 1.67 درصد، ایران از 1.32 به 1.4 درصد، چین از 0.02 به 0.01 درصد، کانادا از 4. 27 به 2.61 درصد، پرو از 8.1 به 7.1 درصد و هندوستان از 7.1 به 6.78 درصد تغییر یافته اند. همانطور که از جدول ملاحظه می شود از میان 14 کشور موجود در جدول فقط متوسط رشد روزانه ایران در 10 روز اخیر فرایند افزایشی (به میزان 6 درصد نسبت به دهه اول اردیبهشت) داشته است.

دهقانی در ادامه گفت: با این حال بیشترین درصد بهبود یافتگان در میان کشورهای یاد شده متعلق به چین با 94.27 درصد، آلمان با 84 درصد، ایران با 80.1 درصد، ترکیه با 66.85 درصد، اسپانیا 66.67 درصد، ایتالیا با 48 درصد، کانادا با 46.6 درصد، برزیل با 39.93 درصد، فرانسه با 31.77 درصد، پرو با 31.72 درصد، هندوستان با 31.23 درصد، آمریکا با 18.75 درصد و روسیه 16.37 درصد بوده است. میزان متوسط بهبود یافته دنیا تا این زمان 35.68 درصد می باشد.

بیشترین درصد فوتی در میان کشورهای مورد بررسی دنیا به ترتیب متعلق به کشور انگلیس با 14.54 درصد، فرانسه با 13.95 درصد، ایتالیا با 13.95 درصد، اسپانیا با 10.1 درصد، کانادا با 7.1 درصد، برزیل با 6.84 درصد، ایران با 6.18 درصد و آمریکا با 5.91 درصد می باشد. ضمناًً میزان متوسط فوتی دنیا تا به امروز 6.8 درصد بوده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 18 تیر 1399 بروزرسانی: 21 مهر 1399 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 1108

به "افزایش نرخ رشد متوسط روزانه مبتلا به ویروس کووید-19 در کشور از 1.32 درصد به 1.4 درصد در 10 روز اخیر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش نرخ رشد متوسط روزانه مبتلا به ویروس کووید-19 در کشور از 1.32 درصد به 1.4 درصد در 10 روز اخیر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید