آنالیز جزئیات بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد 1398

به گزارش علی آباد جدید، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در مورد تبیین ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتی های مستقیم در رابطه با ترتیبات رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد 1398 ابلاغ شد.

آنالیز جزئیات بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد 1398

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتی های مستقیم نحوه اقدام حسابرسان درمشخص درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به ­شرح ­زیر خواهد بود:

اگر مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام کرده است:

1 - 1 . ابتدا بایستی امکان­ حسابرسی­ مالیاتی ازطریق رسیدگی­ به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­ شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­ آمده، با به­ کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی­ گردد. در­مواردیکه مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آیین نامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­ شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­ مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­ شده و یا حسب­ مورد به دست­ آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­ نامه، تشخیص و مشخص ­نماید.

1 - 2 . در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان مشخص آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) به وسیله برطرف اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و مشخص درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

1 - 3 . چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) انجام شده با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل شرایط طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و مشخص دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام گردد:

1 - 3 - 1 . در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می گردد.

1 - 3 - 2 . در خصوص فروش; می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان مالی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.

1 - 4 . چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز گردد، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1 - 4 - 1 . کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می گردد.

1 - 4 - 2 . بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می گردد.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ ای

در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه به وسیله؛

انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت،

سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر،

سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون،

گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی،

حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد،

با در نظر دریافت نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون مشخص و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به مشخص درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید.

در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

->

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 20 فروردین 1400 بروزرسانی: 20 فروردین 1400 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 1653

به "آنالیز جزئیات بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد 1398" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز جزئیات بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد 1398"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید