شطرنج

حضور ایران در مسابقات شطرنج سریع و برق آسای تیمی زیر 17 سال جهان

مسابقات شطرنج سریع و برق آسای تیمی زیر 17 سال جهان از امروز با حضور نمایندگان ایران آغاز می شود.

7 آبان 1398

رئیس هیئت شطرنج استان چهارمحال و بختیاری معرفی گردید

به گزارش خبرنگاران، مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس فدراسیون و اعضا مجمع برگزار گردید.

19 اردیبهشت 1398