7 راهبرد کلان سند توسعه گردشگری

به گزارش علی آباد جدید، معاون گردشگری کشور ضمن تشریح راهبردها و سیاست های کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور به تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان در راستای اجرایی شدن این سند اشاره نمود.

7 راهبرد کلان سند توسعه گردشگری

ولی تیموری در گفت وگو با خبرنگار علی آباد جدید درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسید، اعلام کرد: توسعه گردشگری احتیاج به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که فقدان چنین چشم اندازی سال ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.

سندی با تحلیل همه جانبه تمامی ذینفعان

او با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، اضافه نمود: از سال 1378 تا 1380 با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال 97 اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی شروع و پس از رایزنی ها و تحلیل های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در انتها همان سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از آنالیز های چندین ماهه در کمیسیون های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.

هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند، گفت: توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.

او در شرح توسعه مدیریت گردشگری به عنوان اولین راهبرد این سند، اعلام کرد: سیاست گذاری و تصمیم گیری منطقه ای به یاری کمیته های منطقه ای، ارتقای صندلی و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی، واگذاری امور تصدی گری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری به وسیله توان بخشی بخش خصوصی و NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و درون زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در این راهبرد هستند.

تیموری ادامه داد: راهنمایی و مدیریت سرمایه گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در مورد توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده اند.

او در شرح توسعه زیرساخت های گردشگری گفت: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل گردد. همچنین زیرساخت های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست محیطی در توسعه زیرساخت ها و امکانات گردشگری لحاظ گردد. ایجاد زیرساخت های مورد احتیاج مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.

معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور اعلام کرد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.

او در مورد توسعه منابع و جاذبه های گردشگری شرح داد: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، توسعه فعالیت های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب ها، محورها و کانون های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره برداری از جاذبه های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.

تیموری با اشاره به توسعه منابع انسانی به عنوان ششمین راهبرد، اضافه نمود: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری به وسیله آموزش های اجتماعی و عمومی باید انجام گردد. همچنین ارتقای سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و مطلع سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی گردد.

او ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه های بازاریابی دانست و توضیح داد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینهکرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن ها اشاره شده است.

سند راهبردی به عنوان یک وظیفه برای دولت تعریف شده است

معاون گردشگری کشور در پاسخ به این سئوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد،گفت: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده گردد وجود داشت امادر حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.

تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان

او به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره نمود و اضافه نمود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا انتها سال جاری آن را نهایی خواهیم کرد.

او با اشاره به آماده کردن اسناد توسعه استانی، توضیح داد: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به 31 استان تمامی استان ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی طرح جامع توسعه گردشگری استان را تا انتها سال آماده نمایند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.

تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه محور هستیم، اضافه نمود: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان تر، راحت تر، متوازن تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.

منبع: میراث آریا
انتشار: 23 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 1236

به "7 راهبرد کلان سند توسعه گردشگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "7 راهبرد کلان سند توسعه گردشگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید