تور استرالیا ارزان: بزرگترین استان های استرالیا کدامند؟

به گزارش علی آباد جدید، استرالیا کشوری پیشرفته در نیمکره جنوبی زمین است. این کشور با 7.686.850 کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور جهان محسوب می گردد. این کشور یا بهتر بگوییم، این قاره در صنعت گردشگری سرآمد بوده و از اقتصاد بسیار موفقی نیز بهره مند است. اجازه دهید در ادامه به چند شهر بزرگ استرالیا آشنا شویم.

تور استرالیا ارزان: بزرگترین استان های استرالیا کدامند؟

با تور استرالیا ارزان از بزرگترین کشور قاره اقیانوسیه دیدن کنید و شهرهای زیبای ملبورن و سیدنی استرالیا را ببینید.

5. استرالیای جنوبی

استرالیای جنوبی پنجمین استان پرجمعیت استرالیا است که جمعیتش، 7٪ از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. بعلاوه این استان چهارمین استان بزرگ استرالیا نیز محسوب می گردد که در مجموع، 12٪ از وسعت این کشور را تشکیل می دهد. استرالیای جنوبی تنها یک شهر از 50 شهر پرجمعیت کشور را در اختیار دارد، اما با این حال، پنجمین استان بزرگ استرالیا به شمار می رود.

طبق سرشماری اجرا شده در سال 2011، حدوداً 73.3 درصد از جمعیت استان استرالیای جنوبی، داخل کشور متولد شده اند و 26.7 درصد به جای مانده را خارجی ها تشکیل می دهند. از این تعداد، 7.7 درصد بریتانیایی، 1.3 درصد ایتالیایی، 1.2 هندی و 1 درصد نیز چینی هستند. دین و مذهب خاصی در این استان غالب نیست و 28.1 درصد از جمعیت این ناحیه از مذهب پیروی نمی نمایند. اما 4 گروه که بیشترین پیروان را دارند عبارتند از: کاتولیک با 19.9 درصد، آنگلیکان با 12.6 درصد، کلیسای واحد 8.9 درصد و کسانی که وابستگی خاصی به دینی نداشتند نیز 8.9 درصد. در استان استرالیای جنوبی، 32.8 درصد از خانه ها کاملاً تحت مالکیت افراد هستند، 35.3 درصد از خانه ها با وجود وام های بانکی فرآیند خرید را طی می نمایند و مقدار 27.9 درصد به جای مانده نیز خانه های اجاره ای هستند. 5 شغل اصلی و مهم که مردم این استان مشغول به انجام آن هستند، عبارتند از: خدمات درمانی و اجتماعی با 13.6 درصد، فروشندگی با 11.2 درصد، کار در کارخانه ها با 10.5 درصد، تدریس و آموزش با 7.5 درصد و کارگری و ساخت و ساز با 7.1 درصد.

4. استرالیای غربی

استرالیای غربی چهارمین استان پرجمعیت استرالیا است که جمعیتش، 10٪ از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. بعلاوه استرالیای غربی با در برگیری 33٪ از وسعت کل کشور، بزرگترین استان استرالیا نیز محسوب می گردد. 6 شهر از مجموع 50 شهر پرجمعیت کشور، در استان استرالیای غربی واقع شده اند. شهر پرت چهارمین شهر بزرگ کشور و نیز مرکز استان استرالیای غربی است. تقریباً 8٪ از جمعیت کل کشور در شهر پرت متمرکز شده اند.

طبق سرشماری اجرا شده در سال 2011، حدوداً 62.9 درصد از جمعیت استان استرالیای غربی، داخل کشور متولد شده اند و 37.1 درصد به جای مانده را خارجی ها تشکیل می دهند. از این تعداد، 10.3 درصد بریتانیایی، 3.2 درصد نیوزلندی، 1.6 درصد اهل آفریقای جنوبی، 1.3 درصد هندی و 1.1 درصد نیز اهل مالزی هستند. دین و مذهب خاصی در این استان غالب نیست و 25.5 درصد از جمعیت این ناحیه از مذهب پیروی نمی نمایند. اما 4 گروه که بیشترین پیروان را دارند عبارتند از: کاتولیک با 23.6 درصد، آنگلیکان با 18.8 درصد، کلیسای واحد 3.3 درصد و کسانی که وابستگی خاصی به دینی نداشتند نیز 9.7 درصد. در استان استرالیای غربی، 29.5 درصد از خانه ها کاملاً تحت مالکیت افراد هستند، 37.8 درصد از خانه ها با وجود وام های بانکی فرآیند خرید را طی می نمایند و مقدار 29.2 درصد به جای مانده نیز خانه های اجاره ای هستند. 5 شغل اصلی و مهم که مردم این استان مشغول به انجام آن هستند، عبارتند از: خدمات درمانی و اجتماعی با 10.4 درصد، فروشندگی با 10.1 درصد، کار در کارخانه ها با 8.2 درصد، تدریس و آموزش با 8 درصد و کارگری و ساخت و ساز با 10.2 درصد.

3. کوئینزلند

کوئینزلند سومین استان پرجمعیت استرالیا است که جمعیتش، 20٪ از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. بعلاوه کوئینزلند با در برگیری 22٪ از وسعت کل کشور، دومین استان بزرگ استرالیا نیز محسوب می گردد. 10 شهر از 50 شهر پرجمعیت کشور در کوئینزلند قرار دارند که از این میان، 2 شهر در لیست 10 شهر پرجمعیت استرالیا هستند. شهر بریزبن مرکز استان کوئینزلند و نیز سومین شهر بزرگ استرالیا است. 9٪ از جمعیت کل کشور در شهر بریزبن زندگی می نمایند.

طبق سرشماری اجرا شده در سال 2011، حدوداً 73.7 درصد از جمعیت استان کوئینزلند، داخل کشور متولد شده اند و 26.3 درصد به جای مانده را خارجی ها تشکیل می دهند. از این میان، 4.9 درصد بریتانیایی هستند و تنها کسانی اند که تعدادشان بالای یک درصد از جمعیت استان کوئینزلند را تشکل می دهد. دین و مذهب خاصی در این استان غالب نیست و 22.1 درصد از جمعیت این ناحیه از مذهب پیروی نمی نمایند. اما 4 گروه که بیشترین پیروان را دارند عبارتند از: کاتولیک با 23.8 درصد، آنگلیکان با 18.9 درصد، کلیسای واحد 6.4 درصد و کسانی که وابستگی خاصی به دینی نداشتند نیز 9.1 درصد. در استان کوئینزلند، 29 درصد از خانه ها کاملاً تحت مالکیت افراد هستند، 34.5 درصد از خانه ها با وجود وام های بانکی فرآیند خرید را طی می نمایند و مقدار 33.2 درصد به جای مانده نیز خانه های اجاره ای هستند. 5 شغل اصلی و مهم که مردم این استان مشغول به انجام آن هستند، عبارتند از: خدمات درمانی و اجتماعی با 11.9 درصد، فروشندگی با 10.7 درصد، کار در کارخانه ها با 8.4 درصد، تدریس و آموزش با 7.9 درصد و کارگری و ساخت و ساز با 9 درصد.

2. ویکتوریا

ویکتوریا دومین استان پرجمعیت استرالیا است که جمعیتش، 24٪ از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. بعلاوه ویکتوریا با در برگیری 3٪ از وسعت کل کشور، ششمین استان بزرگ استرالیا نیز محسوب می گردد. ویکتوریا، شبه جزیره ای کوچک در استرالیا به شمار می رود. 8 شهر از 50 شهر پرجمعیت استرالیا در استان ویکتوریا قرار دارند. ملبورن دومین شهر بزرگ کشور و نیز مرکز این استان است. 17٪ از جمعیت کل کشور در ملبورن زندگی می نمایند.

طبق سرشماری اجرا شده در سال 2011، حدوداً 68.6 درصد از جمعیت استان ویکتوریا، داخل کشور متولد شده اند و 31.4 درصد به جای مانده را خارجی ها تشکیل می دهند. از این تعداد، 4 درصد بریتانیایی، 1.5 درصد نیوزلندی، 2.1 درصد هندی، 1.8 درصد چینی، 1.4 درصد ایتالیایی و 1.3 درصد نیز اهل ویتنام هستند. دین و مذهب خاصی در این استان غالب نیست و 24 درصد از جمعیت این ناحیه از مذهب پیروی نمی نمایند. اما 4 گروه که بیشترین پیروان را دارند عبارتند از: کاتولیک با 26.7 درصد، آنگلیکان با 12.3 درصد، کلیسای واحد 4.3 درصد و کسانی که وابستگی خاصی به دینی نداشتند نیز 4.7 درصد. در استان ویکتوریا، 34.2 درصد از خانه ها کاملاً تحت مالکیت افراد هستند، 35.9 درصد از خانه ها با وجود وام های بانکی فرآیند خرید را طی می نمایند و مقدار 26.5 درصد به جای مانده نیز خانه های اجاره ای هستند. 5 شغل اصلی و مهم که مردم این استان مشغول به انجام آن هستند، عبارتند از: خدمات درمانی و اجتماعی با 11.6 درصد، فروشندگی با 10.8 درصد، کار در کارخانه ها با 10.7 درصد، تدریس و آموزش با 8 درصد و کارگری و ساخت و ساز با 8.3 درصد.

1. نیو ساوت ولز

نیو ساوت ولز قدیمی ترین استان کشور استرالیا است. این استان اولین مستعمره بریتانیا در جایی که اکنون سیدنی در آن واقع است بود. نیو ساوت ولز پرجمعیت ترین استان کشور است که جمعیتش، 32٪ از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. بعلاوه نیو ساوت ولز با در برگیری 10٪ از وسعت کل کشور، پنجمین استان بزرگ استرالیا نیز محسوب می گردد. 12 شهر از 50 شهر پرجمعیت کشور در استان نیو ساوت ولز قرار دارند که از این میان، 3 شهر در لیست 10 شهر پرجمعیت استرالیا هستند. همانطور که پیش تر اشاره کردیم، مرکز استرالیا، یعنی سیدنی نیز در این استان قرار گرفته است که 20٪ از جمعیت کل کشور در این شهر زندگی می نمایند.

طبق سرشماری اجرا شده در سال 2011، حدوداً 68.6 درصد از جمعیت استان ویکتوریا، داخل کشور متولد شده اند و 31.4 درصد به جای مانده را خارجی ها تشکیل می دهند. از این تعداد، 4 درصد بریتانیایی، 1.7 درصد نیوزلندی، 1.4 درصد هندی، 2.3 درصد چینی، 1 درصد اهل فیلیپین و 1.3 درصد نیز اهل ویتنام هستند. دین و مذهب خاصی در این استان غالب نیست و 17.9 درصد از جمعیت این ناحیه از مذهب پیروی نمی نمایند. اما 4 گروه که بیشترین پیروان را دارند عبارتند از: کاتولیک با 27.5 درصد، آنگلیکان با 19.9 درصد، کلیسای واحد 3.9 درصد و کسانی که وابستگی خاصی به دینی نداشتند نیز 7.7 درصد. در استان نیو ساوت ولز، 33.2 درصد از خانه ها کاملاً تحت مالکیت افراد هستند، 33.4 درصد از خانه ها با وجود وام های بانکی فرآیند خرید را طی می نمایند و مقدار 30.1 درصد به جای مانده نیز خانه های اجاره ای هستند. 5 شغل اصلی و مهم که مردم این استان مشغول به انجام آن هستند، عبارتند از: خدمات درمانی و اجتماعی با 11.6 درصد، فروشندگی با 10.3 درصد، کار در کارخانه ها با 8.4 درصد، تدریس و آموزش با 7.9 درصد و کسانی هم که در زمینه ارائه خدمات فنی و حرفه ای کار می نمایند 7.9 درصد.

استرالیا در سال 2040

طبق مطالعاتی که اجرا شده، انتظار می رود جمعیت استان استرالیای جنوبی تا سال 2040، با افزایشی 26 درصدی به 2.1 میلیون نفر برسد. جمعیت استرالیایی غربی نیز تا 2 برابر بیشتر شده و به 4.7 میلیون نفر خواهد رسید. جمعیت کوئینزلند به 7.3 میلیون نفر خواهد رسید. بعلاوه جمعیت استان ویکتوریا احتمالاً با 51٪ افزایش، به حدود 8.4 میلیون نفر می رسد. گفته می گردد جمعیت استان نیو ساوت ولز تا سال 2040 با 35٪ افزایش همراه خواهد شد و تعدادش از حدود 9.9 میلیون نفر نیز بیشتر خواهد شد. انتظار می رود تا سال 2040، میانه سن استرالیایی ها از 37 به 40.5، تعداد 65 ساله ها دو برابر و تعداد افراد بالای 85 سال این کشور نیز سه برابر گردد.

منبع: کجارو / worldatlas.com
انتشار: 16 دی 1400 بروزرسانی: 16 دی 1400 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 2014

به "تور استرالیا ارزان: بزرگترین استان های استرالیا کدامند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور استرالیا ارزان: بزرگترین استان های استرالیا کدامند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید