بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در فعالیت های ساختمانی

به گزارش علی آباد جدید، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ای است که خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کاری که کارفرما مسئول آن شناخته می گردد را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در فعالیت های ساختمانی

جهت دریافت خدمات تعمیرات ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید.

یکی از زمینه های بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، در مورد پروژه های صنعت ساختمان است که در حال حاضر نیز درصد بالایی از بیمه نامه های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بنا می باشد و سایر بیمه نامه های صادره از این نوع در بخش پروژه های عمرانی شامل سدسازی، راه سازی، شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه آب رسانی و همچنین کارخانه های فراوری آجر می باشد.

در این گونه موارد در صورتی که حادثه ناگواری پیش آید، مثلاً اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید، در اکثر مواقع صاحب کار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیان دیده به صورت مشترک مسئول بوده و بایستی زیان وارده را جبران نمایند. درصورتی که که کارگران باعث وارد شدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد.

این بیمه نامه کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت عناوینی همچون کارگر یا کارمند و به طور کلی کارکنان (اعم از قراردادی، روزمزد، استخدامی، پیمانی و یا…) شناخته می شوند و در فعالیت های شغلی گوناگون برای کارفرما کاری انجام می دهند و در ازای آن دستمزد دریافت می نمایند را تحت پوشش قرار می دهد.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله شرکت ها، سازمان ها، کارخانه ها و کارگاه هایی که در امور فراوری، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند و نیز مجـریان پروژه های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی وتجاری می توانند درخواست نمایند.

در این بیمه نامه تفاوتی ندارد که کارگر آسیب دیده، رسمی، قراردادی، پیمانی یا روز مزد بوده و تحت هر یک از روابط کاری فوق تحت پوشش بیمه قرار گرفته و نوع رابطه کاری تأثیری بر تعهدات بیمه گر نخواهد داشت. گفتنی است می بایست پیش از صدور بیمه نامه و در فرم پیشنهاد، بیمه گزار اطلاعات کاملی در این باره به بیمه گر ارائه داده و بیمه گر با صدور بیمه نامه با آگاهی از این موضوعات موافقت نموده باشد.

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بدون این که بیمه گزار الزامی برای ارائه تعیینات کارکنان در هنگام صدور بیمه نامه داشته باشد، کارکنان تحت پوشش قرار داده شده و بیمه نامه اصطلاحاً می تواند به صورت بی نام صادر شود. مگر در موارد خاص مانند ((فعالیت شغلی بیمه گزار در سطح وسیع))، ((متغیر بودن محل فعالیت))، ((حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه گزار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت)).

این بیمه نامه بسته به این که نوع فعالیت کارفرما چیست، به سه دسته تقسیم می شود:

  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی، فراوریی.
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی.
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی.

در هر سه دسته از بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و در صورت درخواست بیمه گزار، پوشش های تکمیلی زیر برای افزایش گستره پوشش های بیمه نامه یا حدود تعهدات آن به بیمه گزار قابل ارائه است.

پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما در فعالیت های ساختمانی

تعدد دیات

به موجب این کلوز (پوشش) مسئولیت بیمه گزار ناشی از تعدد دیات با رعایت تعهدات بیمه گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است. ضمناً حداکثر تعهد بیمه گر برای این کلوز با رعایت سایر تعهدات بیمه نامه از حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

پوشش بیمه ای مأموریت های خارج از کارگاه

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار در مأموریت خارج از کارگاه ساختمانی، از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد. در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثنا می باشد.

پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه

(حوادث ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد)

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گزار حدود آن تعیین شود تحت پوشش می باشد.

(حوادث ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد.)

پوشش مسئولیت مهندس مجری ذیصلاح

مسئولیت مجری ذیصلاح در مورد خسارت جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به طور کامل

بر اساس این پوشش، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار با شرایط ذیل تحت پوشش است.

این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش این کلوز محدود به مواردی است که مسئولیت حادثه صرفاً بر عهده بیمه گزار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد. بدیهی است مسئولیت راننده عامل خسارت با وجود و یا عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث از محل این کلوز قابل پرداخت نخواهد بود. در مورد حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه خسارت در صورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گزار و شرط 1 فوق، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموریت کارکنان بوده باشد.

تبصره: منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی

صدمات جسمانی وارده به کارکنان پیمانکاران ناشی از مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار ناشی از مسئولیت بیمه گزار بدون رأی دادگاه جبران می شود.(درصد نقص عضو زیان دیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می شود)

پوشش بیمه ای پرداخت هزینه پزشکی

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار با ارائه صورت حساب مراجع درمانی خصوصی جبران می شود.

پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی برای هر کارگر

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از بیمه گزار صرفاً بابت مستمری موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گزار می باشد، جبران شود. تعهد بیمه گر برای هر نفر مبلغی تعیین می باشد و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گزار (پوشش حادثه)

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گزار در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده و خسارت وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماه های عادی در زمان صدور بیمه نامه، قابل پرداخت می باشد.

پوشش بیمه ای خسارات جانی اشخاص ثالث

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محل مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از 50 درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره: خسارت های وارده به اتباع خارجی فاقد مجوز کار و پروانه فعالیت تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا 1 سال

تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می شود، خواهد بود.

پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا 2 سال

تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می شود، خواهدبود.

پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا 3 سال

تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می شود، خواهد بود.

پوشش بیمه ای پرداخت غرامت روزانه به کارکنان

مسئولیت بیمه گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گزار به توضیح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و تعهد بیمه گر از محل این کلوز 50 درصد حداکثر تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد. حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه مبلغ تعیینی است و حداکثر تا 86 روز برای هر نفر قابل پرداخت می باشد.

پوشش بیمه ای صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار در محل مورد بیمه، ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت زیان دیده ندارد، تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد. منظور از فعالیت غیر مرتبط، کلیه امور اعم از جزئی یا کلی است که خارج از فرآیند توضیح کار مورد بیمه و در راستای موضوع فعالیت مندرج در بیمه نامه می باشد.

منبع: ساختمانچی
انتشار: 24 دی 1398 بروزرسانی: 24 دی 1398 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 656

به "بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در فعالیت های ساختمانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در فعالیت های ساختمانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید