سلامتی و پزشکی

حال ناخوشپرستاریدر ایران، پرستاران به مهاجرت فکر می نمایند

به گزارش خبرنگاران، کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، شرایطی را رقم زده است که خدمات پرستاری از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد و این نکته ای است که پرستاران نیز، آن را قبول دارند و می پذیرند که کار طاقت فرسا، مشکلاتی را برای نیروهای پرستاری و دریافت...

17 بهمن 1397

قدردانی مدیر دولتی از مقام هنری استاد دهلوی

به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید حسین سید زاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر سه شنبه بیستم شهریور ماه همراه با اصغر همت عضو هیات مدیره این مجموعه و زهرا حق شعار مشاور مدیر عامل با حضور در منزل خواهر استاد حسین دهلوی ضمن عیادت...

7 دی 1397